Кружок «Литературное краеведение» объединяет учащихся, которые проявляют интерес к изучению своего родного края. Программа «Литературное краеведение» разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и способностей детей.
Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обогащая знания школьников о родных местах, о людях, проживающих рядом, прививает им любовь и уважение к истории культуры родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью.
Білімі: жоғары, Алматы Мемлекеттік Абай атындағы Университет,
мамандығы “орыс тілі және әдебиеті мұғалімі”, 1995 ж.
Санаты: жоғары
Еңбек өтілі: 29 жыл, станцияда – 19 жыл.
Қ /б атауы : ” Әдеби өлкетану” үйірмесі
Білім алушы оқушылардың жасы: 13-16 жас.
Үйірме: “Әдеби өлкетану”

“Әдеби өлкетану” үйірмесі өзінің туған өлкесін зерттеуге қызығушылық танытатын оқушыларды біріктіреді. “Әдеби өлкетану” Бағдарламасы балалардың жас ерекшеліктерін және жеке қабілеттерін ескере отырып әзірленді.
Әдеби өлкетанудың құнды ерекшелігі, ол оқушылардың туған өлке, жанында тұратын адамдар туралы, оларға деген сүйіспеншілік, сыйластық, туған өлкенің мәдени тарихын толығырақ сезінуге, білім – біліктерін кеңейту және байытуға, әдебиеттің өмірмен тығыз байланысты екенін түсінуіне көмектеседі.

Педагог

Бостаева Ляззат Аускановна

Образование:высшее,Алматинский Государственный Университет им. Абая, специальность  «учитель русского языка и литературы», 1995 г. Категория:высшая Стаж работы:29 лет, на станции – 19 лет. Название д/о: «Литературное краеведение» Возраст обучающихся: 13-16 лет Бостаева Ляззат Аускановна

нет комментариев
Литературное краеведение