Цели и задачи пешеходного туризма, сформировать у детей основу пешеходного туризма, научить детей вести себя во время походов и экскурсии, приучать их к туристко – краеведческим навыкам, воспитывать у них бережное отношение к природе, окружающей среде, через спортивные и туристкие соревнования научить их вести здоровый образ жизни.
«Жаяу жүру туризмі» балалар бірлестігінің мақсаты,оқушыларға туризмнің негізін түсіндіру,сабақта алған білімдерін нығайту,табиғатта кездесетін төтенше жағдайларда өзін ұстай білуін үйрету,мақсаттарының ішіндегі маңыздысы саяхат, жорықтар өткізу. Жаяу жүру үйірмесіндегі туристік-өлкетану жұмыстары жас өспірімдерді Алматы қаласы туралы білімдерін тереңдету, өз туған жеріне деген сүйіспеншіліктерін арттыру; балалардың бойындағы патриоттық, экологиялық,рухани,эстетикалық және еңбекке баулу қасиеттерін, сонымен қатар интеллектуалдық білімдерін дамыту. Спорттық жаттығулар, туристік жарыстар арқылы алдына қойған мақсаттарына жетуді,тез шешім қабылдауды,өмірге қажет тәжірибе алуды үйретеді.

Педагог

Есембаева Ботакуз Бирмагамбетовна

Образование: высшее, Казахского ордена Трудового Красного знамени педуниверситета им. Абая, специальность: «педагогика и психология» Категория: первая категория Стаж работы: 34 года Название кружка: «Пешеходный туризм» Возраст обучающихся: 12-16 лет Есембаева Ботакуз Бирмагамбетовна

нет комментариев
Пешеходный туризм