Тау туристер

«Тау туристер» балалар бірлестігі — оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалануға, салауатты өмір салтына баулу және балалар мен жасөспірімдер арасында туризмді насихаттау мақсатында жұмыс жасайды. Өз кезегінде «Тау туристер» балалар бірлестігі оқушыларға белсенді туризм түрлерінің техникасы және тактикасы,спорттық туризм, таулы аймақтағы

Әскери патриоттық тәрбие

Жас өспірімдерге әскери тәрбие беру және Отанға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу. Ертеден келе жатқан батырлар ерлігін дәріптеу. Жастарды Отанымыз Қазақстанды қорғауға дайындау. Ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аңсаған Тәуелсіздігімізді қорғауға дайындау. Жас өспірімдердің эстетикалық тәрбие берумен қатар патриоттық сезімін ояту. Қазақстан Республикасының әскери

Литературное краеведение

Кружок «Литературное краеведение» объединяет учащихся, которые проявляют интерес к изучению своего родного края. Программа «Литературное краеведение» разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и способностей детей. Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обогащая знания школьников о

Жаяу туризм

Туристік дағдыларды арттыру, сауықтыру еңбектерін өз еркімен ұйымдастыру, алынған дағдыларды өмірде кездесетін қиын жағдайларда қолдана білу. Мақсатты және жүйелі түрде белсенді туристік қызметпен айналыса отырып, салауатты өмір салтын қалыптастыру, онда балалар жақсы жетіліп, психологиялық және физикалық шынығып, өз еркімен өмірге

Пешеходный туризм

Цели и задачи пешеходного туризма, сформировать у детей основу пешеходного туризма, научить детей вести себя во время походов и экскурсии, приучать их к туристко — краеведческим навыкам, воспитывать у них бережное отношение к природе, окружающей среде, через спортивные и туристкие

Жас турист

«Жас турист» білім беру бағдарламасы — балалар мен жасөспірімдер денсаулығын нығайту, тиімді демалысын және бос уақытын мазмұнды ұйымдастыру; • Ғылыми, техникалық, көркем — шығармашылық, спорттық, туризм мен өлкетану, басқа да таным әрекеттерімен қоса білімін, біліктілігін кеңейту және тереңдету; • тарихи

Юный геолог

1. Цель и задачи отдела и работы кружков: геологическое направление — развить и углубить интересы обучающихся к геологическим наукам, помочь им овладеть их основами и научить применять геологические знания на практике, подготовить обучающихся к участию в геологических олимпиадах. Цель работы

Жас туристер

Оқушыларға жалпы біліміне басқа, қосымша білім берілуі қажет. Қосымша білім беруде туристік үйірменің маңызы зор. «Жас туристер» балалар бірлестігінің оқушылар туризмінің даму тарихынан бастап, табиғи ортадағы техникалық қауіпсіздік ережесі, туристік құрал жабдықтармен жұмыс, зардап шеккен адамға көмек, құтқару жұмыстары, сонымен

Табиғатты қорғау

Оқушылардың ғылыми-практикалық бағыттағы біліктілігін тереңдетіп,қоғам талабына сайбәсекеге қабілетті жас жеткіншектер дайындау. Сапалы білім беріп, бала бойындағы шығармашылық – интеллектуалды қабілеттерін дамыта шыңдау және адами — рухани саналарын арттыру. Ұрпақтың экологиялық мәдениетін қалыптастыра отырып, жаңа заманның көкірегі ояу, ұлттық сана-сезімі жоғары

Географ-өлкетанушылар

Салауатты өмір салтын насихаттау. Патриоттық тәрбие жүйесін нысалы дамыту, өз өлкесінің табиғатын сүйе білуге үйрету. Балалар мен жасөспірімдерді үйірмеге көптеп тарту. Жас ұрпақты жорық арқылы елін-жерін танып білуге тәрбиелеу. Оқушыларға туристік тәрбие беру арқылы табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттырып, туған өлке