Кесте

Ғылыми-техникалық шығармашылық бөлімі
Балалар ынтасын үйлестіру бөлімі
Спорт бөлімі
Туристік-өлкетану бөлімі
Көркемөнер және қолданбалы шығармашылық бөлімі

Экологиялық-биологиялық бөлім
Джаз балалар музыкалық мектебі
Балалар музыка мектебі