31

Посмотреть эту публикацию в Instagram

⚜Алматы қаласы Оқушылар сарайы көркемөнер бөлімінің "Актер шеберлігі" пәні бойынша қашықтықтан сабақ⚜. Педагог Рысхан Айдос Жеңісұлы 1-ші оқу жылы білім алушышысы Ерболат Асаналимен келесі тақырыптар бойынша сабақ өткізуде. 1. Дикция дегеніміз не? 2. Артикуляция жаттығулары 3. Посыл- дегеніміз не? _____________________________ ⚜Дворец школьников города Алматы⚜ дистационное занятие педагога дополнительного образования художественного отдела по актерскому мастерству. Педагог Рысхан Айдос проходит занятие с обучающимся 1- го года обучения Ерболат Асанали по темам: 1.Что такое Дикция? 2. Упражнения для артикуляции. 3. Что такое "Посыл звука"? #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

⚜Алматы қаласы Оқушылар сарайы көркемөнер бөлімінің "Арман" би ансамблі балалар бірлестігінде қашықтықтан сабақ⚜ . Педагог Сарманова Гулпаршын Сатуллаевна 1-ші жылғы білім алушы Сапарбек Саяжанмен үй жұмысын орындап, келесі тақырыптар бойынша сабақ өткізуде. 1. Аяқ пен дененің паралельділігі. 2. Саусак пен табанның созылуы 3. Аяқ басын созу жаттығулары 4 сүйек буындарының толық созылуы. _____________________________ Дворец школьников города Алматы дистанционное занятие в детском объединении танцевального ансамбля "Арман" художественного отдела. Педагог Сарманова Гулпаршын Сатуллаевна с обучающейся Сапарбек Саяжан проводит занятие : 1. проверка домашнего задания, параллельность ног и тела. 2. растяжение пальца и стопы 3. упражнение на растяжение ноги 4 .полное растяжение костных суставов. #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

⚜Алматы қаласы «Оқушылар сарайы» көркемөнер бөлімі⚜, «Еркем-ай» эстрадалық вокал балалар бірлестігінің қосымша білім беру педагогы Даутов Тұрғынәлі Тұрдалыұлының 3- сынып оқушысы Қанабек Жанельмен қашықтықтан сабағы. 1.Дауыс ашу жаттығуларымен жұмыс жасау. 2. Слухты, есту қабілетін дамыту жаттығуларын көрсету. 3.Дауыстың диапазоны туралы түсінік беру. ___________________________________ ⚜Дворец школьников города Алматы⚜ дистанционное занятие педагога художественного отдела детского объединения эстрадного вокала «Еркем-ай» Даутова Тургыналы Турдалиевича с ученицей 3-го класса Канабек Жанель. 1.Упражнение для развития голоса. 2. Развитие слуха голоса и правильная интонация. 3. Диапазон. Упражнение для высоких нот. #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)