Посмотреть эту публикацию в Instagram

Оқушылар сарайындағы қашықтық сабағы. Балалар джаз музыкалық мектебінің фортепиано педагогы Налобнова Ольга Владимировна 2-ші сынып оқушысы Мовчун Арианамен пьеса бойынша жұмыс жасауда. ——————————————————- Дистанционное занятие в детской Джазовой музыкальной школе Дворца школьников города Алматы. Педагог по фортепиано Налобнова Ольга Владимировна с ученицей 2-го класса Мовчун Арианой работает над пьесой. #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Оқушылар сарайындағы қашықтық сабағы. Экологиялық-биологиялық бөлімінің «Юная мастерица» балалар бірлестігі педагогы Беседина Людмила Алексеевна оқушысы Нукенова Ратминамен «Оригами. Оригами техникасындағы бұрыштық бетбелгі" тақырыбында сабақ өткізуде. Мақсаты: Жастарды қағаз кітаптарына арналған бетбелгілер дизайнымен таныстыру. —————————————————— Дистанционное занятие во Дворце школьников города Алматы. Педагог эколого-биологического отделения детского объединения "Юная мастерица" Беседина Людмила Алексеевна с обучающейся Нукеновой Ратминой работает над темой: "Оригами. Угловая закладка для книги в технике оригами". Цели занятия: Познакомить с конструированием закладки для книги из бумаги. #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Оқушылар сарайы балалар Джаз музыкалық мектебіндегі қашықтық сабағы. Скрипка педагогы Евгения Муратовна Исагулова білім алушысы Ожогов Николаймен "Мартле штрихының негізгі ерекшеліктері" тақырыбында жұмыс жасауда. ——————————————————- Дистанционное занятие в детской Джазовой музыкальной школе Дворца школьников города Алматы. Педагог по классу скрипки Евгения Муратовна Исагулова с учеником Ожоговым Николаем работает над темой: "Главные особенности штриха мартле". #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Оқушылар сарайы балалар Джаз музыкалық мектебіндегі қашықтық сабағы. Флейта педагогы Алимбаева Асел Ахметкалиевна оқушысы Нагибина Викториямен ырғақпен, мәтінімен жұмыс жасауда. ——————————————————- Дистанционное занятие в детской Джазовой музыкальной школе Дворца школьников города Алматы. Педагог по флейте Алимбаева Асел Ахметкалиевна с ученицей Нагибиной Викторией работает над ритмом и текстом. #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Оқушылар сарайындағы қашықтық сабағы. Балалар джаз музыкалық мектебінің жалпы фортепиано педагогы Палаткина Екатерина Николаевна оқушысы Нұғыманов Жангирмен "Қажетті дыбыстануды іздеу, өзін тыңдай білу" тақырыбы бойынша сабақ өтуде. ——————————————————- Дистанционное занятие в детской Джазовой музыкальной школе Дворца школьников города Алматы. Педагог по общему фортепиано Палаткина Екатерина Николаевна с учеником Нугмановым Жангиром работает над темой: "Поиски нужного звучания, умение слушать себя". #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Алматы қаласы Оқушылар сарайындағы қашықтық сабағы. Балалар джаз музыкалық мектебінің сольфеджио педагогы Ақтанова Гүлжан Нұрмұханқызы 5-ші сынып оқушысы Нұрпейіс Тамарамен "D7 рұқсат және шешім" тақырыбында жұмыс жасауда. ——————————————————– Дистанционное занятие в детской Джазовой музыкальной школе Дворца школьников города Алматы. Педагог по классическому сольфеджио Актанова Гульжан Нурмухановна с ученицей 5-го класса Нурпеис Тамарой работает над темой: "Д7 с обращением и разрешением". #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)