Посмотреть эту публикацию в Instagram

⚜Алматы қаласы Оқушылар сарайы⚜. Музыка мектебінің 5-сынып оқушысы Анисья Митрофановамен саксофон сыныбында педагог Сметанкина Людмила Анатольевна штаттық форматта сабақ жүргізуде. 🎼🎶Гамма жаттығуларында тыныс алу жұмыстары жүргізілуде. ____________________________________ ⚜Музыкальная школа Дворца школьников города Алматы⚜. Урок в классе саксофона с ученицей 5 класса Митрофановой Анисьей в штатном формате проводит педагог Сметанкина Людмила Анатольевна. 🎼🎶Ведётся работа над дыханием в упражнениях к гаммам. #удаленноеобучение #ОқушыларСарайыАлматы #ДворецШкольниковАлматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

спорт бөлімі "Шахмат" балалар бірлестігінің педагогы Болатов Эльдардың қашықтықтан сабағы. Сабақтың тақырыбы: "Қарсыласпен ойын"♟♟. 📍Сабақтың мақсаты: бірлесіп әрекет ету. _________________________________ ⚜Дистанционное занятие⚜ в детском объединении "Шахматы" Дворца школьников г. Алматы. Педагог Болатов Эльдар проводит занятие на тему: "Игра против друг друга"♟♟. 📍Цель занятия: научить действовать фигурами сообща. #удаленноеобучение #ОқушыларСарайыАлматы #ДворецШкольниковАлматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

«Әдеби өлкетану» балалар бірлестігі. Педагог Қоңка Мөлдір Қайратқызының білім алушылармен қашықтықтан өткізген сабағы: Бақыт Айсәуле, Әкімжан Әли, Нүсіпбаева Ұлжан. 🗂Сабақтың тақырыбы: «Әлемнің шыңы – Эверест шыңы»🏔. 🗂Сабақтың мақсаты: балаларды әлемдегі ең биік шың, Эверест, алғашқы бағындырушылармен таныстыру. Сабақ барысында балалар ой-өрістерін кеңейтті, әлемдегі ең биік таулар туралы білімдерін ортаға салды. _________________________________ ⚜Дворец школьников города Алматы⚜. Детское объединение "Литературное краеведение". Дистанционное занятие педагога Конка Молдир Кайраткызы с обучающимися: Бакыт Айсауле, Акимжан Али, Нусипбаева Улжан. 🗂Тема занятия: "Вершина мира – гора Эверест"🏔. 🗂Цель занятия: познакомить детей с высочайшей вершиной мира Эверестом, первыми покорителями. На занятии ребята расширили свой кругозор, поделились своими знаниями о высочайших горах мира. #удаленноеобучение #ОқушыларСарайыАлматы #ДворецШкольниковАлматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Джаз балалар музыкалық мектебінде 7-сыныпта педагог Хан Лилия Рашидовна джаз сольфеджиосынан қашықтықтан сабақ өткізді. Білім алушылар Рақымжан Ақерке, Фадеева Эвелина, Аманғали Аружан, Исьянова Асалия, Скулкин Богдан. 🗂Тақырыбы: «Аккордтардың әріптік белгілеулері». ____________________________________ ⚜В детской Джазовой музыкальной школе Дворца школьников города Алматы⚜ проходит дистанционное занятие по джазовому сольфеджио. Педагог Хан Лиля Рашидовна проводит занятие с обучающимися 7класса: Рахимжан Акерке, Фадеевой Эвелиной, Амангали Аружан, Исяновой Асалией, Скулкиным Богданом. 🗂Тема занятия: "Буквенные обозначения аккордов". #удаленноеобучение #ОқушыларСарайыАлматы #ДворецШкольниковАлматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

спорт бөлімі "Көркем гимнастика" балалар бірлестігінің педагогы Бороненко Оксана Семеновнаның қашықтықтан сабағы. 📍Сабақтың тақырыбы: "Арнайы дене шынықтыру". ___________________________________ ⚜Дистанционное занятие детского объединения «Художественная гимнастика» Отдела спорта Дворца школьников г. Алматы⚜. Педагог Бороненко Оксана Семеновна проводит занятие на 📍тему: "Специальная физическая подготовка". #удаленноеобучение #ОқушыларСарайыАлматы #ДворецШкольниковАлматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Балалар ынтасын үйлестіру бөлімінде қашықтықтан сабақ. Сабақты ағылшын тілі педагогы Римашевская Татьяна Васильевна өткізді. Сабаққа Жангазиева Малика, Мурзаева Малика, Нуржанова Латифа, Нурмагамбет Демеу, Каражтгитов Тамерлан, Кенесбай Раимбек қатысты. 🗂Сабақтың тақырыбы: verb – to have. 🗂Сабақтың мақсаты: have етістігінің қолданылуын бекіту. _________________________________ ⠀ ⚜Дистантионное занятие в Отделе координации детских инициатив Дворца школьников⚜ Занятие проводит педагог английского языка Римашевская Татьяна Васильевна с обучающимися: Жангазиевой Маликой, Мурзаевой Маликой, Нуржановой Латифой, Нурмагамбет Демеу, Каражтгитовым Тамерланом, Кенесбай Раимбек. 🗂Тема занятия: "Verb – to have". 🗂Цель занятия: закрепить употребление глагола to have. На занятии обучающиеся, под руководством педагога, выполняли упражнения на закрепление темы. #удаленноеобучение #ОқушыларСарайыАлматы #ДворецШкольниковАлматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)