15

Вокал пәнінен қашықтықтан сабақ. Педагог Турунтаева Ирина Анатольевна 4 сынып оқушысы Рысбекова Джамилямен Б.Баққардың “Мұңлы жаңбыр тамшылары ” туындысының орындалуын қадағалауда. Әнге талдау жасалынып, минусқа салынды. Тыныс алуды орнына қоюды және туындының сипатын пысықтап, фразалар мен динамика бойынша жұмысты көрсету үстіндеміз.
П
редмет академического вокала. Педагог Турунтаева Ирина Анатольевна проводит урок с ученицей 4 класса Рысбековой Джамилей. Исполнение произведения Б.Баккара “Грустные капельки дождя”.
Пытаемся переложить песню на минус. Идет отработка расстановки дыхания и определение характера произведения. Проводится работа над фразами и динамикой.
“Оқушылар сарайы” балалар Музыкалық мектебінде қашықтықтан домбыраға үйрету.
Домбыра оқытушысы Бердібаева Қарлығаш Бердібайқызы
3-домбыра сынып оқушысы Нұртайұлы Алпамыспен Құрманғазының күйі “Сарыарқаның” сағадан кейінгі буынын ары қарай жалғастырып, күйдің техникалық қиын тұстарымен жұмыс жасау үстінде.

Детская Музыкальная школа”Дворца школьников”. дистанционное обучение по классу домбры.
Онлайн-урок преподавателя по классу домбры Бердибаевой Карлынаш Бердибаевны с учеником 3кл.домбры Нуртайулы Алпамысом.
Работа над средней
частью и саға , выработки над технически сложными местами произведения Курмангазы “Сарыарка”.
«Шабыт» эстрадалық вокал балалар бірлестігінің қосымша білім беру педагогы Сейтимова Сая Махамбетовнаның 2- сынып оқушысы Жайрбекова Аружанмен қашықтықтан өткізген сабағы.
1.Дауыс ашу жаттығулары бойынша жұмыс.
Жоғарғы ноталармен дұрыс жұмыс жасау.
3.Арман Дүйсеннің “Өсиет” әнінің ноталарына талдау жасау.
Во Дворце школьников города Алматы проведено дистанционное занятие педагогом художественного отдела детского объединения эстрадного вокала «Шабыт» Сейтимовой Саей Махамбетовной с ученицей Жайрбековой Аружан.
1.Упражнения для развития голоса.
2.Пение верхних нот.
3.Работа над песней “Өсиет” композитора Армана Дуйсенова.