16

“Жас пианист” балалар бірлестігінің көркемөнер бөлімінде қашықтықтан сабақ өтіп жатыр. Педагог Усентаева Роза Усербаевна 2-ші жыл оқушысы Қонысбай Азизамен сабақ өткізуде. Полифониялық пьесаның табиғаты, реңктері және дауыс бойынша сөз тіркесімен жұмыс жүргізілуде.
Во Дворце школьников г. Алматы проводится дистанционное занятие в художественном отделе детского обьединения”Юный пианист” . Педагог Усентаева Роза Усербаевна проводит занятие с обучающейся 2-года обучения Конысбай Азизой. Ведется работа над характером полифонической пьесы, над оттенками и фразировкой по голосам
Алматы қаласы Оқушылар сарайының балалар Музыка мектебінде қашықтықтан оқыту. Педагог Утаров Нұрбек Төреғалиұлы 1-ші сынып оқушысы Нұртілеу Алибиге халық әні “Қошақаным ” шығармасын талдап, әрбір сөйлемдерге тоқталып,нота, текстегі қағыс ерекшеліктеріне мән берді.
Дистанционное обучение в детской музыкальной школе Дворца школьников г. Алматы. Педагог Утаров Нұрбек Төреғалиұлы работает с учеником 1-го класса Нұртілеу Алиби, над народной песней “Қошақаным “. Педагог обьясняет форму пьесы, учит работать над текстом, выделяя изменения штрихов и приемов игры.
Алматы қаласы Оқушылар сарайы спорт және туризм бөлімі қашықтықтан оқыту. Грек-рим күресі пәнінің оқытушысы Булах Дмитрий Михайлович Қасен Хақназармен қашықтықтан сабақ жүргізді. Сабақ тақырыбы: Күрес жаттығуы, жалпы дамыту жаттығулары.
Дистанционные занятия отдела спорта и туризма Дворца школьников г. Алматы. Занятия проводит педагог по Греко-римской борьбе Булах Дмитрий Михайлович с обучающимся 1 года обучения с Касен Хакназаром. Тема занятия: Борцовская разминка, общие развивающие упражнения.