35

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Балалар ынтасын үйлестіру бөлімі «Арай» жоғары сыныптар клубының жетекшісі Лаврушенко Оксана Витальевнаның қашықтықтан сабағы. Сабақтың тақырыбы: «Аттракцияны қалыптастыру ережелері» Сабақтың мақсаты: Жастарға патриоттық тәрбие беру, қарым-қатынаста құзіреттілікті қалыптастыру. Даңқ күніне дайындық. ⭐Бірінші блок. Соғыс әндерін үйрену. Мақсаты: балаларға әннің мәтінін үйрету (бұл сабақта «В землянке» әні), әуенімен танысу. ⭐Екінші блок. Бейне оқу дәрісі. Тақырыбы: «Аттракияны қалыптастыру ережелері» Мақсаты: қарым-қатынаста құзыреттілік қалыптастыру. ⭐Үшінші блок. Интернет-конференцияда дәріс материалдары бойынша сұрақтарға жауаптар. Мақсаты: білім алушылармен кері байланыс, оқу материалының меңгерілуін бақылау. ⭐Төртінші блок. Үйге тапсырма. Мақсаты: практикалық дағдылар мен шығармашылық қабілеттерін дамыту. ⚜Дистанционное занятие в отделе Координации детских инициатив Дворца школьников города Алматы⚜. Занятие проводит руководитель клуба старшеклассников “Арай” Лаврушенко Оксана Витальевна. Тема занятия: «Правила формирования аттракции» Цель занятия: формирование патритических ⚜Дистанционное занятие в отделе Координации детских инициатив Дворца школьников города Алматы⚜. Занятие проводит руководитель клуба старшеклассников “Арай” Лаврушенко Оксана Витальевна. Тема занятия: «Правила формирования аттракции» Цель занятия: Воспитание патриотизма, формирование компетентности в общении. Подготовка ко Дню Памяти. ⭐Первый блок. Песенная разминка. Разучивание песен о войне. Ход: ребятам дается задание выучить текст песни (к данному занятию это песня «В землянке»), познакомиться с мелодией. ⭐Блок второй. Учебная видео-лекция . Тема: «Правила формирования аттракции» Цель: воспитание патриотических чувств , формирование компетентности в общении. ⭐Блок третий. Ответы на вопросы по материалам лекции в онлайн- конференции. Цель: обратная связь с обучающимися, мониторинг усваеваемости учебного материала. ⭐Блок четвертый. Выполнение домашнего задания. Цель: развитие практических навыков и творческих способностей.компетентности в общении. Подготовка ко Дню Памяти. #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

балалар музыкалық джаз мектебінде педагог Боровикова Валентина Анатольевна скрипка сыныбында 1-сынып оқушысы Шин Сарамен қашықтықтан сабақ өткізуде. Римский – Корсаков «Май әні». Дыбыс шығару, интонация және фразировка бойынша жұмыс. ________________________ ⚜В детской музыкальной джазовой школе Дворца школьников города Алматы⚜ дистанционное занятие в классе по скрипке педагога Боровиковой Валентины Анатольевны с ученицей 1 класса Шин Сары. Римский – Корсаков “Майская песня” Работа над звуко извлечением, интонацией и фразировками. #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Балалар ынтасын үйлестіру бөлімінің ағылшын тілінен қашықтықтан сабақ⚜. Педагог Бекпейсова Айгерим Есенгалиевна. 1-ші оқу жылы білім алушысы Тілеш Бекайым мен сабақ өткізуде. Сабақтың тақырыбы: When is the moon in the sky? At night. Мәтінді талдау, такырыпты окып шығып, аударма жасау. ________________________________ ⚜Дистанционное занятие ​ в отделе Координации детских инициатив Дворца школьников города Алматы⚜.​ Занятие проводит педагог английского языка Бекпейсова Айгерим Есеналиевна с ученицей Тілеш Бекайым. Тема занятия: When is the moon in the sky? At night. Анализ, чтение и перевод текста. #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)