52

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Алматы қаласы, Оқушылар Сарайы, балалар Музыкалық мектебінде қашықтықтан оқыту. Саксофон пәнінің мұғалімі Сметанкина Людмила Анатольевна 3-ші сынып оқушысы Хан Вероникамен "Этюд в манере свинга" Д.Гершвин және "Лебедь" Сен-Санс шығармаларының көркемдік мазмұны бойынша жұмыстар жүргізілуде. ____________________________ Дистанционное обучение в детской Музыкальной школе Дворца школьников города Алматы. Дистанционное занятие по саксофону педагога Сметанкиной Людмилы Анатольевны с ученицей 3-его класса Хан Вероникой. Ведется работа над художественным содержанием произведений Д.Гершвина "Этюд в манере свинга", Сен-Санс "Лебедь". #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Алматы қаласы Оқушылар сарайы. «Жібек жолы» би ансамблі балалар бірлестігінде қашықтықтан сабақ. Педагог Когут Альфида Шахисламовна. 2-ші оқу жылы білім алушылары: Исмаилова Зулайхо, Итбек Іңкәр, Жазылбекова Дария, Асан Лаула, Асан Айым, Саймасай Таслимо, Кенесова Алина, Жасқайрат Бибатима, Нұғман Дария, Оразғалиева Аружан, Саржан Айша, Саржан Аружан, Танабаева Ақмөр, Исмаилова Іңкәр. Тақырыбы: Партнерный тренаж. татар биінің элементтері. 1. Икемділікті, дене пластикасын дамыту. 2. Шпагатқа созылу. 3. Татар биінің элементтері. 4. Бүгілу, секіру. ____________________________ Дворец школьников города Алматы. Дистанционнное занятие педагога художественного отдела детского обьединения "Жибек Жолы" педагога Когут Альфиды Шахисламовны с обучающимися 2 года обучения: Исмаиловой Зулайхо, Айтбек Инкар, Жазылбековой Дарией, Асан Лаула, Асан Айым, Саймасай Таслимой, Кенесовой Алиной, Джаскайрат Бибатимой, Нугыман Дарией, Оразгалиевой Аружан, Саржан Айшой, Саржан Аружан, Танабаевой Акмор, Исмаиловой Инкар. Тема: Партерный тренаж.Элементы татарского танца.1.Развитие гибкости, пластики тела.2.Растяжки на шпагаты.3.Элементы татарского танца. 4.Гармошка, подскоки,перескоки. #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Алматы қаласы Оқушылар сарайы Спорт және туризм бөлімінде қашықтықтан оқыту. Годзю – рю каратэ-до пәнінің педагогы Муканалиев Болат Исабеков Фарабимен "Ката Сайфа, кеудені жерден көтеру және баспақ жаттығулары" тақырыбында сабақ жүргізуде. ____________________________ Дистанционное занятие в отделе спорта и туризма Дворца школьников города Алматы педагога по Годзю-рю каратэ-до Муканалиева Болата с обучающимся 2 -ого года обучения Исабековым Фараби по теме: "Ката Сайфа, упражнение отжимания и пресс ". #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Алматы қаласы Оқушылар сарайы балалар Джаз музыкалық мектебінде скрипка педагогы Анищенко Айя Анатольевнаның 3-ші сынып оқушысы Загайнов Богданмен қашықтық сабағы. Минуспен орындаудағы жаңа дағдылар. Т. Романова испан тақырыбындағы «Әдемі қамал» вариациясы. ____________________________________ В детской Джазовой музыкальной школе Дворца школьников города Алматы проходит дистанционное занятие в классе скрипки концертмейстера Анищенко Аи Анатольевны с учеником 3-его класса Загайновым Богданом. Новые навыки игры под минусовку.Т.Романова Вариации на испанскую тему "Прекрасный замок". #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Оқушылар сарайы Балалар ынтасын үйлестіру бөліміндегі қазақ тілі мұғалімі Агадилова Ментай Ертаевнаның 1-ші жыл білім алушылары: Бекова Мадина, Бекова Ясмила, Беков Магамед, Бекова Миланаға қашықтықтан сабағы. Тақырыбы: «Қарама-қарсы мағыналас сөздер». Сабақтың мақсаты: оқушыларға қарама-қарсы сөздер туралы түсінік беру. _____________________________ Дистанционное обучение в отделе координации детских инициатив Дворца школьников. Занятие проводит педагог казахского языка Агадилова Ментай Ертаевна с обучающимися 1-ого года обучения: Бековой Мадиной, Бековой Миланой, Бековой Ясмилой и Бековым Магамедом. Тема: «Слова с противоположным значением». Цель урока: дать учащимся представление о противоположных словах. #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)