IT / VR/AR

IТ/VR / AR зертханасы-бұл әр бағдарламашыға қажетті білім мен дағдыларды қалыптастырады, IT саласындағы негізгі ұғымдар: Заттар интернеті мысалындағы микроэлектроника және схемотехника; тілдер, құралдар және бағдарламалау технологиялары; веб-технологиялар.  Тереңдетілген модуль аясында балалардың ІТ даму бағыттарының бірін игеру мүмкіндігі бар, олардың ішінде: Заттар интернеті, мобильді даму, Машиналық оқыту, желілер, блокчейн. Балалар көлемді визуализацияны меңгереді, виртуалды (VR), кеңейтілген (AR) және аралас (MR) шындықпен жұмыс істейді, білім беру қолданбаларын әзірлейді, болашақ инженерлерге арналған тренажерларды жобалайды, мәдени және тарихи көрікті жерлерге виртуалды турлар өткізеді.

Ким Анна Анатольевна

Білімі: Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, “Ақпараттық жүйелер”мамандығы

Еңбек өтілі: 8 ай

Білім алушылардың жасы: 14-17 жас