Посмотреть эту публикацию в Instagram

Оқушылар сарайы спорт және туризм бөлімі қашықтықтан оқыту. Шахмат пәнінің мұғалімі Кулакова Вероника Ярославовнаның білім алушылары кіші топпен қашықтықтан сабақ өткізуде. Сабақ тақырыбы: "Орыс партиясы". —————————————————– Дистанционное занятие отдела спорта и туризма Дворца школьников города Алматы. Занятие проводит педагог по Шахматам Кулакова Вероника Ярославовна с обучающимися младшей группы. Тема занятия: "Русская партия". #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Оқушылар сарайы балалар Музыка мектебінде қашықтықтан оқыту. Оқытушы Абикешева Райхан Ризабековна 2-ші сынып оқушысы Софиев Дамирмен қашықтық сабағы. Бекеновтың "Балақай" әнін сүйемелдеумен бір темпте аяғына дейін паузаларды санап, тоқтамай ойнауға тырысуда. —————————————————— Дистанционное обучение в детской Музыкальной школе Дворца школьников города Алматы. Педагог Абикешева Райхан Ризабековна ведет урок с учеником 2-го класса Софиевым Дамиром. Разучивали песню Бекенова "Балақай" под аккомпанемент, играли до конца без остановок, считая паузы. #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Алматы қаласы Оқушылар сарайы балалар Джаз музыкалық мектебі педагогы Данилова Ирина Александровна оқушысы Өмірзақ Аянамен қашықтық сабағы. Тақырыбы: "Вокалды және хор жаттығуларындағы интонация бойынша жұмыс". —————————————————- В детской Джазовой музыкальной школе Дворца школьников города Алматы проходит дистанционное занятие педагога Даниловой Ирины Александровны с ученицей Омирзак Аяны. Тема: "Работа над интонацией в вокально-хоровых упражнениях". #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Оқушылар сарайы балалар ынтасын үйлестіру бөліміндегі «Арай» жоғарғы сынып оқушылары клубының жетекшісі Лаврушенко Оксана Витальевнаның қашықтық сабағы. Білім алушылары: Данилин Сергей, Яцутко Мария, Рябин Миша, Сафонова Диана, Жульков Никита, Андреева Ксюша, Ибрагимова Альбина, Бакберген Аминамен «Тәжірибелік сабақ: психологиялық жаттығулар» тақырыбында қарым-қатынаста құзыреттілікті қалыптастыру, практикалық дағдыларды дамыту барысында жұмыс жасалды. ——————————————————– Дистанционное занятие в отделе Координации детских инициатив Дворца школьников города Алматы руководителя клуба старшеклассников "Арай" Лаврушенко Оксаны Витальевны с обучающимися: Данилин Сергеем, Яцутко Марией, Рябин Миша, Сафоновой Дианой, Жульковым Никитой, Андреевой Ксюшей, Ибрагимовой Альбиной, Бакберген Аминой. Тема занятия: «Практическое занятие: психологические упражнения». Цель занятия: формирование компетентности в общении, развитие практических навыков. #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Оқушылар сарайы Балалар ынтасын үйлестіру бөліміндегі қашықтықтан сабақ. Ағылшын тілі мұғалімі Римашевская Татьяна Васильевна Оразгалиева Аружан, Садыкбек Сейтмуса, Субыхан Дамели, Бекмолда Мульдыр, Бекмолда Махаббат, Рыскулбекова Айданамен "Translation"тақырыбы бойынша сөйлеу және түсіндіру дағдыларын дамытуда. ——————————————————– ⚜Дистантионное занятие в отделе Координации детских инициатив Дворца школьников⚜ Занятие проводит педагог английского языка Римашевская Татьяна Васильевна с обучающимися: Оразгалиева Аружан, Садыкбек Сейтмуса, Субыхан Дамели, Бекмолда Мульдыр, Бекмолда Махаббат, Рыскулбекова Айдана и др. Тема занятия:Translation. Цель занятия: Развитие разговорных навыков и устного перевода. #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Оқушылар сарайы балалар Музыка мектебіндегі қашықтық сабағы. Жалпы фортепиано педагогы Палаткина Екатерина Николаевна 1 -ші сынып оқушысы Любарская Полинамен "Шығарманы оқудағы метроритмиялық дәлдігі" тақырыбында жұмыс жасауда. —————————————————— Дистанционное занятие в детской Музыкальной школе Дворца школьников города Алматы. Педагог общего фортепиано Палаткина Екатерина Николаевна с ученицей 1-ого класса Любарской Полиной работает над темой: "Метроритмическая точность прочтения произведения. #удаленноеобучение #оқушыларсарайыалматы #дворецшкольниковалматы

Публикация от ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ |АЛМАТЫ (@dvorec_almaty)